کاربر گرامی به وب سایت نمایندگی مرکزی کاچیران خوش آمدید     کاربر گرامی به وب سایت نمایندگی مرکزی کاچیران خوش آمدید        کاربر گرامی به وب سایت نمایندگی مرکزی کاچیران خوش آمدید
×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: تعمیرگاه چرخ خیاطی،تعمیرگاه چرخ خیاطی کاچیران،تعمیر چرخ خیاطی در محل،تعمیر چرخ خیاطی در منزل،تعمیرات چرخ خیاطی در محل - ۳۳ مورد پیدا شد

۱ . پایه ی استاندارد :
۲ . پایه تکه دوزی : مدل چرخ خیاطی درجه طول دوخت دکمه سر انگشتی درجه عرض زیگزاگ درجه کشش نخ 1119،1129 1138،1139،1149 از نیم تا 1(شکل جا دکمه) D یا  F یا E - بسته به نخ و پارچه 4084 از نیم تا 1 (شکل
۳ . پایه سردوزی با برش : مدل چرخ خیاطی درجه طول دوخت دکمه سر انگشتی درجه عرض زیگزاگ درجه کشش نخ 1119،1129 1138،1139،1149 1 تا 3 F - بسته به نخ و پارچه 4084 1 تا 3 F به دلخواه بسته به نخ و پارچه S-4084 1 تا 3 G به دلخواه بسته به
۴ . پایه راسته دوزی : مدل چرخ خیاطی درجه طول دوخت دکمه سر انگشتی درجه عرض زیگزاگ درجه کشش نخ 1119،1129 1138،1139،1149 1 تا 3 G - بسته به نخ و پارچه 4084 1تا 3 G صفر بسته به نخ و پارچه S-4084 1 تا 3 G صفر بسته به نخ و پارچه
۵ . پایه چشمه دوزی : مدل چرخ خیاطی درجه طول دوخت دکمه سر انگشتی درجه عرض زیگزاگ درجه کشش نخ 1119،1129 1138،1139،1149 به علت پایین بودن کار پیش بر ،تاثیری ندارد. F - بسته به نخ و پارچه 4084 به علت پایین بودن کار پیش
۶ . پایه چین پلیسه :         مدل چرخ خیاطی درجه طول دوخت دکمه سر انگشتی درجه عرض زیگزاگ درجه کشش نخ 1119،1129 1138،1139،1149 2 تا 3 G - بسته به نخ و پارچه 4084 2 تا 3 F صفر بسته به نخ و پارچه S-4084 2 تا 3 G صفر بسته به نخ و
۷ . پایه جادکمه :     مدل چرخ خیاطی درجه طول دوخت دکمه سر انگشتی درجه عرض زیگزاگ درجه کشش نخ 1119،1129 1138،1139،1149 نیم تا 1 A ,B,C - بسته به نخ و پارچه 4084 نیم تا 1 A,B,C 5 بسته به نخ و پارچه S-4084 نیم تا 1 A,B,C 5 بسته به نخ
۸ . پایه شفاف ( شیشه ای ) :   مدل چرخ خیاطی درجه طول دوخت دکمه سر انگشتی درجه عرض زیگزاگ درجه کشش نخ 1119،1129 1138،1139،1149 2 تا 6 G یا F یا M - بسته به نخ و پارچه 4084 2 تا 6 F 5 (زیگزاگ) صفر(ساده دوزی) بسته به نخ و
۹ . پایه رفو : مشخصات کلی 1.در ابتدای کار رفو بهتر است که زیر محل پارگی، لایی چسب نازک چسبانده شود تا از جمع یا چروک شدن پارچه هنگام دوخت جلوگیری شود. 2.همچنین رنگ
۱۰ . پایه چین سوزنی :         مدل چرخ خیاطی درجه طول دوخت دکمه سر انگشتی درجه عرض زیگزاگ درجه کشش نخ 1119،1129 1138،1139،1149 4تا 6 G - 7 تا 9 4084 4تا 6 G صفر 7 تا 9 S-4084 4تا 6 G صفر 7 تا9